VI.Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu Konya'da Yapılacak!

 

VI. ULUSAL DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUMU KATILIM ÇAĞRISI

“Cami ve Cemaatinin İnşâ ve İhyâsı”

25–26 Nisan 2015, Konya

YECDER (İstanbul Sancaktepe Sarıgazi Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği) olarak organize ettiğimiz “Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu”nun altıncısını bu yıl Konya’da düzenlemeyi kararlaştırmış bulunuyoruz. “Cami ve Cemaatinin İnşa ve İhyâsı” konulu sempozyumumuz Konya İl Müftülüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile 25–26 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

             Kâbe’nin birer şubesi olan camiler, mü’minleri biraraya getirerek kaynaşmalarını sağlayan, farklı yaş, ırk, cinsiyet, renk, mevki ve makamdan insanları buluşturan mekânlardır. Bu güzide mekânlarda gerçekleştirilecek olan kaliteli ve etkin din hizmetleri, camilerin ve camilerin süsü olan cemaatin inşa ve ihyâsı ile mümkün olacaktır.

             YECDER, Konya İl Müftülüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak, cami görevlilerinin, bu görevlileri yetiştiren din eğitimcilerimiz ve bu alanda faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki çalışmalarını önemsemekte, bu çalışmaların ve başarılı hizmetlerin daha da yaygınlaşmasını arzu etmekteyiz.

             Sempozyum organizatörleri olarak, yaygın ve örgün din hizmetlerinin paydaşları olan din görevlilerini; bu alanda faaliyet gösteren akademisyenleri, müftü, vâiz, imam hatip, müezzin kayyım, Kur’an kursu öğreticilerini, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ve İHL meslek dersleri öğretmenlerini, yapmış oldukları özgün çalışmalarını anlattıkları bildiri özetleriyle, VI. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu’na başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.

Bildiri Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız!

*        SEMPOZYUMDA BİLDİRİ SUNULABİLECEK ÖRNEK KONU BAŞLIKLARI:

 •  Ülkemizde Camilerin ve Cami Cemaatinin Mevcut Durumu
 •   Erdemli Toplumun İnşasında Camilerin Rolü ve Önemi
 •   Günümüzde Cami Merkezli Din Hizmetlerinin İcrasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 •   Cami Cemaatinin Bilgi, Amel, Ahlak, Görgü Kuralları vb. Yönlerden Niteliği ve Seviyelerin Bölgesel Mukayesesi
 •   Çocuk ve Gençlerin Cami Algılarının Geliştirilmesi (Anketler, Olumlu Algının Önündeki Engeller ve Öneriler)
 •   Çocukların Ruhi Gelişiminde Camilerin Önemi
 •   Kur’an ve Sünnet Eksenli Yeni Bir Toplumun İnşasında “Cami Merkezli Okul Öncesi Dönemi Eğitimi”nin Önemi
 •   Günümüzde İşlevi ve İhyasıyla Örnek Camiler ve Din Görevlileri
 •   Tarihsel Süreçte Cami Çeşitleri ve Külliyelerin Toplumu İhyâsı
 •   Günümüzde Mahalle Mescitlerinin Toplumun Eğitim, Kültür ve Sosyal Hayatına Katkıları
 •  Ülkemizde İHL ve İlahiyat Fakültelerinin Cemaatin İhyasında Öncü Rolü
 •  Din Görevlilerinin Yetişmesinde Çevrenin, Toplumsal Yapının ve Cemaatin Rolü
 • ·İl-İlçe Merkezlerine Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Camilerin Kazandırılması (Çocuk-Genç-Yaşlı-Kadın-Engellilere Yönelik Fizikî Donanım Ve Programlar)
 • ·Din Görevlilerinin Yetişmesinde ve Din Hizmetlerinde İHL-İlahiyat-Diyanet İşbirliğine Yönelik Teklifler
 • ·Cami Hizmetlerinde STK ve Yerel Yönetimlerle İşbirliği
 • ·Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Faaliyetlerinin Analizi

*      SEMPOZYUM TAKVİMİ:

 

Sempozyum Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi

06 Şubat 2015

Kabul Edilen Bildirilerin ve Sempozyum Programının İlanı

23 Şubat 2015

Sempozyum Tam Bildiri Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi

10 Nisan 2015

Sempozyum Tarihi

25–26 Nisan 2015

Bildiri Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız!

      *      SEMPOZYUM KATILIM ESASLARI: 

·         Sempozyum Dili Türkçe’dir.

·         Sempozyum ülkemiz ve yurtdışından yapılacak başvurulara açıktır.

·         Sempozyuma, resmi ya da fahri Din Görevlileri; bu alanda faaliyet gösteren Müftü, Vâiz, İmam Hatip, müezzin-kayyım, Kur’an Kursu Öğreticileri, Akademisyenler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İHL Meslek Dersleri Öğretmenleri ile çalışmaları bulunan kimseler başvurabilir.

·         Sempozyumda bildirilerin sunumu 20 dakikadır. Bildiri özeti kabul edilen tebliğcilerin sunum metinlerini bu süreye göre yazmaları gereklidir. Yayın metni ise daha uzun tutulabilir. Özet başvurusu kabul edilen tebliğcilerden sunum metni, yayın metni ve sunumunda kullanacağı Powerpoint sunuları istenecektir.

·         Bildiri özeti başvuruları başvuru süresi içerisinde yapılmalıdır.

·         Sempozyum iş ve işleyişi Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından takip edilecektir. İletişimi bu kurulun Sekreteryası sağlayacaktır.

·         Sempozyuma şehir dışından katılacak tebliğcilerin otobüs bilet ücretleri ve konaklama masrafları (Azami 2 gece) karşılanacaktır.

*      BAŞVURU SÜRECİ:

·         Sunulmak istenilen konuyu en etkili biçimde ifade eden özet hazırlanarak www.yecder.org adresinden

·         06 Şubat 2015 tarihine kadar başvuru yapılır. Bildiri özeti 400 kelimeyi aşmayacaktır. Özet,  imla ve dilbilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Ayrıca başvuru esnasında kısaözgeçmiş bilgisi de yazılmalıdır. Özgeçmişin de 150 kelimeyi aşmaması önemlidir.

·         Sempozyum sunumlarının görsel olarak zenginleştirilebilir nitelikte olması, somut ve özgün uygulama ve gözlemlere dayanması önemli ve tercih edilen bir durumdur.

·         Sempozyuma gönderilen bildiriler özgün ve daha önce başka bir yerde sunulmamış olmalıdır.

·         Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri Sempozyum Danışma ve Hakem Kurulu tarafından değerlendirilecek, ardından, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından programlama ve ilan yapılacaktır.

*      SEMPOZYUM ONUR KURULU:

Tahir AKYÜREK, Büyükşehir Belediye Başkanı, Konya

Nazif YILMAZ, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü, Ankara

Prof. Dr. Ali AKPINAR, İl Müftüsü, Konya

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü, Konya

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ, N.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı, Konya

*      SEMPOZYUM DANIŞMA VE HAKEM KURULU:

Dr. Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya

Gökhan YILMAZ, YECDER Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Marmara Ünv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi, İstanbul

Prof. Dr. Ahmet KOÇ, Marmara Ünv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi, İstanbul

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL, Marmara Ünv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi, İstanbul

Prof. Dr. Halit ÇALIŞ, Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv. İslami İlimler Fakültesi Dekanı, Karaman

Prof. Dr. İsmail TAŞPINAR, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi, İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN, Marmara Ünv. İlköğretim Din Kült. ve Ahl. Bil. Eğitimi Bölüm Bşk., İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK, Yıldırım Beyazıt Ünv. İslami İlimler Fak. Öğretim Üyesi, Ankara

Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi, İstanbul

Prof. Dr. Süleyman TOPRAK, Necmettin Erbakan Ünv. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Konya

Doç. Dr. Ahmet GÜZEL, Akdeniz Ünv. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Karaman

Doç. Dr. Behlül DÜZENLİ, Laleli Camii İmam Hatibi, Fatih, İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Veysel AKKAYA, Sabahattin Zaim Ünv. İslamî İlimler Fak. Öğretim Üyesi, İstanbul

Yusuf DOĞAN, İl Müftüsü, Rize

Muharrem BİÇER, İl Müftü Yardımcısı, Konya

Vehap KAPICIOĞLU, İl Müftü Yardımcısı, İstanbul

Mehmet KESKİN, Sarıgazi Yunus Emre Camii İmam Hatibi, İstanbul

*      SEMPOZYUM DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU:

Hüseyin ALAGÖZ, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya

Şadettin GÖKSU, DKAB Öğretmeni, YECDER Eğitim Sorumlusu, İstanbul

Âdem BAHÇIVAN, İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü, Konya

Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİFTCİ, NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Konya

Arş. Gör. Mustafa BAŞKONAK, Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv. İslami İlimler Fakültesi, Karaman

Alpaslan KATRANCI, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya

Enver GÜNAYDIN, DKAB Öğretmeni, İstanbul

Yasin GÜNGÖR, İzmir İl Müftülüğü Vaizi, İzmir

Yücel ATASOY, YECDER Genel Sekreteri, İstanbul

Zeynep A. ÖZBEK, Kadıköy Vâizesi, İstanbul

SEMPOZYUM İLETİŞİM VE SEKRETERYA

Şadettin GÖKSU, YECDER Eğitim Sorumlusu, İstanbul / 0 505 370 86 44 /yecdermail@gmail.com

Âdem BAHÇIVAN, İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü, Konya

Alpaslan KATRANCI, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya / 0 536 655 11 51

Arş. Gör. Ahmet Mekin KANDEMİR, Necmettin Erbakan Ünv. İlahiyat Fakültesi, Konya / 0 505 268 61 21

Ömer KAYADİBİ, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya / 0 506 315 54 59

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 06 Şubat 2015

SEMPOZYUM TARİHİ, YERİ: 25-26 NİSAN 2015, Konya