V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu Bildiri Öneri Daveti

Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri”

9-10-11 Mayıs 2014, Mardin

 

 

Değerli Din Eğitimcileri, İHL ve DKAB Öğretmenleri, kadrolu, ücretli, fahri ve gönüllü Din Görevlileri ve Akademisyenler,  

Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği (YECDER); camilerin etkililiği ve hayatın içinde yer alması anlayışıyla, din görevlilerimizin ve din eğitimcilerimizin alanlarında yapmış oldukları örnek çalışmaları paylaşmalarını, böylelikle güzel örneklerin yayılarak geniş kitlelere ulaşmasını ve toplumumuzun dini, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

 

YECDER, 9-10-11 Mayıs 2014’te Mardin Artuklu Üniversitesi ile birlikte Mardin’de gerçekleştireceği “Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri” ana temalı V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu’na, örnek çalışmalarını ve önerilerini içeren tebliğleri ile alanın muhataplarını,“Bildiri Özet Başvurusu”nda bulunmaya davet etmektedir.

Sempozyumda ele alınabilecek tebliğ konularınaörnekler:

 • Kur’an ve Sünnete Uygun Cami Anlayışı ve Bu Anlayışın Günümüze Uygulanması,

 • İslam Tarihinde Cami Ve Din Görevliliğinin Yeri ve Fonksiyonu,

 • Din Görevlilerinin Birlik ve Beraberliğimizdeki Önemi,

 • Bir Arada Yaşama Kültürüne Katkısı Açısından Camiler ve Din Görevlileri,

 • Toplumsal Barışı Kurmada Faklı Dini Yorum ve İnanç MensuplarınınYapabileceği Katkılar,

 • Mezhep, Tarikat ve Dini Cemaatlerin Buluşma ve Barışma Alanı Olarak Camiler,

 • Toplumsal Barışın Tesisine Dair Örnek Proje ve Çalışmalar,

 • Ümmetin İhtilaflarının Rahmet Olarak Algılanması Hususunda Din Görevlilerinin Mesuliyeti,

 • Müslümanlar Arasında İslam’ın (Barışın)Yeniden Tesisi İçin Din Eğitiminin İhyası: Cami Merkezli Eğitim Önerileri ve Uygulamaları,

 • Nitelikli Din Görevlileri, Din Eğitimcileri İle Din Gönüllülerinin Yetiştirilmesi Konusunda Örnek Çalışmalar,

 • Cami Merkezli Bir Medeniyet Tasavvuru,

 • Toplumsal Barışın Önündeki Dini Bakış Açılarına Dayalı Engeller,

 • Din Görevlilerinin ve Din Eğitimcilerinin Sosyal Hayata Katılım Engelleri ve Çözümler,

 • İslâm’ın Tevhid Ruhu ve Bunu Temsil Noktasında Örnek Şahsiyetler,

 • Camilerin Fiziki Mekân İtibariyle Toplumun Tüm Kesimlerine Hitap Edebilmesi İçin Çözüm Önerileri,

 • Erdemli Bir Toplumun Oluşturulması Konusunda Camilerin Örnek Gençlik Proje ve Uygulamaları,

 • Toplumun Farklı Dini veya Kültürel Yapıya Sahip Birimlerinin İş Birliğine Yönelik Proje ve Uygulama Örnekleri,

 • Medreselerin Toplumsal Barışa Katkısı,

 • Yukarıdaki Alanlarla Sınırlı Olmaksızın Din Hizmetleriyle İlgili Öneri, Faaliyet, Proje ve Uygulamalar…

ÇERÇEVE

 • Önerilerinizi ana temaya uygun olmak kaydıyla yukarıdaki alanlarla sınırlı olmaksızın hazırlayabilirsiniz,

 • Tebliğler somut uygulamalara ve gözlemlere dayanmalıdır,

 • Tebliğin sunumu kolay ve anlaşılır olması gereklidir,

 • Tebliğleriniz sunumunuzun ardından dinleyicilerce müzakere edilecektir,

 • Tebliğlerinizin sunumu 20 dakika, müzakeresi 10 dakika ile sınırlıdır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Din eğitimcileri,

 • Din görevlileri (kadrolu, ücretli, fahri ve gönüllü),

 • İHL ve DKAB Öğretmenleri,

 • Alanda çalışan akademisyenler.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

 • Tebliğ özetinizi hazırlayınız (250 - 300 Kelime),

 • Özgeçmişinizi hazırlayınız (100 - 150 Kelime),

 • 21 Şubat 2014 tarihine kadar www.yecder.org/ adresinden online olarak gönderiniz.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Tebliğ Önerisi Özet Teslimi:                                               21 Şubat 2014

Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı:                                          07 Mart 2014

Tam Tebliğ Metinlerinin Teslimi:                                       20 Nisan 2014

V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu Tarihi:                9-10-11 Mayıs 2014

 

YOL VE KONAKLAMA

İl dışından katılacak tebliğcilerin yol ve konaklama giderleri YECDER tarafından karşılanacaktır.

 

SEMPOZYUM ONUR KURULU

Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY                      Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ                 Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN                  Öğretim Üyesi / İstanbul

Prof. Dr. Mehmet Akif KILAVUZ              Öğretim Üyesi / Bursa

Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU          Öğretim Üyesi / Sivas

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖCAL                    Öğretim Üyesi / Bursa

Yrd. Doç. Dr. Ufuk BİRCAN                    Öğretim Üyesi / Diyarbakır

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ata DENİZ           Öğretim Üyesi / Mardin

Yrd. Doç. Dr. Hacer ŞAHİNALP               Öğretim Üyesi / Mardin

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALICI                  Öğretim Üyesi / Mardin

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman DEMİRCİ   Öğretim Üyesi / Mardin

Yrd. Doç. Dr. Birgül BOZKURT              Öğretim Üyesi / Mardin

Yrd. Doç. Dr. Esra DOĞAN                    Öğretim Üyesi / Mardin

 

SEMPOZYUM DANIŞMA KURULU

Mehmet KESKİN                                    Yunus Emre Cami İmam Hatibi / İstanbul

Gökhan ERENOĞLU                              YECDER Genel Sekreteri / İstanbul

Gökhan YILMAZ                                    YECDER YK Başkanı / İstanbul

Nuri DEĞİRMENCİ                                 İl Müftüsü / Karaman

Dursun Ali COŞKUN                              İl Müftüsü / Mardin

İrfan ÜSTÜNDAĞ                                   İlçe Müftüsü / Fatih

Masum TAŞÇI                                        İl Müftülüğü Şube Müdürü / Mardin

Muhammet YILMAZ                              DKAB Öğretmeni / İstanbul

Erdem   ÇAKI                                         DKAB Öğretmeni / İstanbul

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Eş Başkanlar:

Şadettin GÖKSU: YECDER Din Eğitimcileri Platformu Koordinatörü / İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Taha NAS Öğretim Üyesi / Mardin

 

Yrd. Doç. Dr. Veysi ÜNVERDİ              Öğretim Üyesi / Mardin

Yrd. Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK               Öğretim Üyesi / Mardin

Yrd. Doç. Dr. Ömer BOZKURT            Öğretim Üyesi / Mardin

Funda BOZYAKA                                 YECDER Eğitim Müdürü / İstanbul

Mus’ab BARAN                                    İmam Hatip / Mardin

Levent UÇKAN                                     İmam Hatip / İstanbul

 

SEMPOZYUM İLETİŞİM VE SEKRETERYA

Şadettin GÖKSU

YECDER Din Eğitimcileri Platformu Koordinatörü / İstanbul   0 505 370 86 44

Ahmet AKBAŞ

Arş. Görevlisi / Mardin  0 544 555 48 30

Yusuf BALUKEN

Arş. Görevlisi / Mardin