Peki neresi Yunus Emre Camii?

İstanbul’da Yunus Emre Camii etrafında güzel insanlar güzel işler yapıyorlar.

Hep sızlanırız ya. Cami merkezli çalışmalar yapamıyoruz diye. Çalışmalarımız mabet merkezli olamadığı için köksüz bir yapı arz ediyor diye. Haklı bir sızlanıştır bu. İşte sonunda oldu. İstanbul’da Yunus Emre Camii etrafında güzel insanlar güzel işler yapıyorlar. Camiyi merkeze almış, camiyi merkez yapmış insanlar. Tam da Allah Rasulü’nün örnekliğinde olduğu gibi.


Peki neresi Yunus Emre Camii? İstanbul Sarıgazi’de 1970’lerde inşa edilen küçük bir camiyken, 2002 yılında ihtiyacı karşılayamadığı için yıkılıp 1500 kişiyi alabilecek kapasitede tekrar yapılmış.  2005 yılındaysa camii bünyesine, seminer ve eğitim faaliyetleriyle düğün, nişan, sünnet, cenaze gibi geniş mekâna ihtiyaç duyulan organizasyonlar için 500 kişilik bir konferans salonu ilave edilmiş. Tüm bunlara ek olarak toplam 2081,13 m2 kapalı alana sahip olan ve İnşaatı devam eden bir eğitim ve kültür merkezi de bulunmakta.

Evet, işte bu caminin bir derneği var. Alışıldık cami derneklerinden biraz farklı. Bilindiği gibi ülkemizdeki dernekler daha ziyade camilerin yaptırılması ve onarılması gibi faaliyetler için kuruluyorlar. Fakat YECDER adında da ifade edildiği üzere bir eğitim ve kültür derneği. Dernek; sempozyum, eğitim faaliyetleri, konferanslar, seminerler, çalıştaylar, Tv programları ve de özellikle de istişare toplantıları gibi geniş bir faaliyet alanında hizmet veriyor. Yaz kursları ve yetişkinlere yönelik olarak kış kursları düzenliyor. Cami dersleri ve öğrenci destek hizmetleri veriyor.

Derneğin en dikkat çekici faaliyeti bence istişare toplantıları… YECDER, on beş gün ara ile Din Eğitimi alanında çalışan Din Görevlileri, Din Kültürü Ahlak Bilgisi, İHL Meslek Dersleri Öğretmenleri, Kuran Kursu Öğreticileri ve gönüllülerle birlikte, Yunus Emre İstişareleri’ni yapmakta ve burada alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmakta. İlki 2008 yılının Ekim ayında yapılan istişarelerin sonuç bildirgelerine derneğin sitesinden ulaşabiliyoruz.  Bildirgeler incelendiğinde, insanlığın kurtuluşunun diğer adı demek olan dinin anlatılıp tanıtılması hususunda kafa yorup mesai harcayan, bunu iş edinip uğraşan, hep daha iyiye ulaşmak için çaba sarf eden Müslümanlarla karşılaşıyoruz, mutlu oluyoruz.

Yecder tarafından geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde takdire şayan büyük bir organizasyon daha düzenlendi. “Yaz Kuran Kurslarında Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı”na ilahiyat fakültelerinden pek çok hocayla, vaizler, imamlar, din kültürü öğretmenleri gibi din eğitiminin tüm alanlarından araştırmacılar konuşmacı olarak katıldılar.

Tüm bunlar ülkemiz için büyük ümitler vadeden çalışmalar. Bu, Müslümanların artık, gençliğin haline bakıp dövünmek yerine, eldeki imkânlarla en güzelini yakalamaya çalışmayı öğrendikleri anlamına geliyor. Yecder’in, Rabbimizden sadece çalıştığı kadarını değil, örneklik yapması ve bizde umutlar yeşertmesinden dolayı daha fazlasını kazanmasını diliyoruz.

 ELİF H.

İzdüşünce / izdusunce.com

http://izdusunce.com/?route=newsDetail&news_id=84