IV. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu Tebliğ Başvuruları Başlamıştır!

Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği (YECDER), camiyi hayatın merkezine alan bir anlayışla, din görevlilerimizin ve din eğitimcilerimizin yapmış oldukları faydalı çalışmaları paylaşmalarını, böylelikle güzel örneklerin yayılarak geniş kitlelere ulaşmasını ve toplumumuzun dini, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

YECDER 27 Nisan 2013’te yapacağı “Yeniden Yapılanmanın Eşiğinde Kur’an Kursları” konulu IV. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu ile bu alandaki faaliyetlerine devam etmektedir.

YECDER olarak alanın muhataplarını,  “Yeniden Yapılanmanın Eşiğinde Kur’an Kursları” konulu sempozyuma, örnek çalışmalarını ve önerilerini içeren tebliğleri ile “Bildiri Özet Başvurusu”nda bulunmaya davet ediyoruz.

TEBLİĞ ÖNERİSİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

DİNLEYİCİ KAYDINIZI YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Sempozyumda ele alınabilecek tebliğ konularına örnekler:

 • Yaş Sınırlamasının Kaldırılmasından Sonra Kur’an Kurslarının Yeniden Yapılandırılması Konusunda Öneriler ve Uygulamalar,
 • Ülkemizde Kur’an Öğretimindeki Sorunlar ve Çözüm Yolları,
 • Kur’an Kurslarında Din Eğitimi ve Rehberlik Hizmetleri,
 • Kur’an Kursları Örnek Müfredat ve Ders Materyalleri,
 • Kur’an Kursları, Ortaokul, İHL ve Diğer Liseler ile İlahiyat Fakültelerinin ve Kur’an Öğretimi Yapılan Diğer Kurumların Camilerle Entegrasyonu ve Kaliteli Din Görevlileri ve Gönüllülerinin Yetiştirilmesi Konusunda Örnek Çalışmalar,
 • Türkiye’de Kur’an Öğretiminin ve Öğreticilerinin Sorunları ve Çözüm önerileri,
 • Yaz Kur’an Kurslarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri,
 • Etkili Cami Görevlileri ve Kur’an Öğretimi Konusunda Örnek Uygulamaları,
 • Camilerde Kaliteli ve Sürekli Kur’an ve Din Eğitimi ve Öğretimi Konusunda DİB, MEB, STK’lar vb. Kurumlarla Ortak Proje Önerileri,
 • Başarılı Din Eğitimi Konusunda Müftü, Müdür ve İdarecileri Rolü,
 • Çeşitli Uygulamalar, Projeler gerçekleştiren Kur’an Kursları ve Öğreticilerinden İyi Örnekler…

ÇERÇEVE

Önerilerinizi ana temaya uygun olmak kaydıyla yukarıdaki alanlarla sınırlı olmaksızın hazırlayabilirisiniz,

Tebliğler somut uygulamalara ve gözlemlere dayanmalıdır,

Tebliğin sunumu kolay ve anlaşılır olmalıdır,

Tebliğleriniz dinleyicilerce müzakere edilecektir,

Tebliğlerinizin sunumu 15 dakika, müzakeresi 10 dakika ile sınırlıdır.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Din eğitimcileri,

Din görevlileri (kadrolu, ücretli, fahri ve gönüllü),

İHL ve DKAB Öğretmenleri.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Tebliğ özetinizi hazırlayınız (250 - 300 Kelime),

Özgeçmişinizi hazırlayınız (100 - 150 Kelime),

18 Ocak 2013 tarihine kadar http://www.yecder.org/oneri.php adresinden online olarak gönderiniz.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Tebliğ Önerisi Özet Teslimi:                       18 Ocak 2013

Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı:                    01 Şubat 2013

Tam Tebliğ Metinlerinin Teslimi:               05 Nisan 2013

IV. Ulusal Sempozyum Tarihi:                  27 Nisan 2013 Cumartesi

YOL VE KONAKLAMA

İstanbul dışından katılacak tebliğcilerin yol ve konaklama giderleri YECDER tarafından karşılanacaktır.

İLETİŞİM VE DANIŞMA

Şadettin GÖKSU        Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı              0 505 370 86 44

Mehmet KESKİN       Sempozyum Danışma ve Hakem Kurulu Bşk.      0 536 247 26 33

 

SEMPOZYUM DANIŞMA VE HAKEM KURULU

Mehmet KESKİN                              Yunus Emre Cami İmam Hatibi / İstanbul

Prof. Dr. Ahmet KOÇ                       Öğretim Üyesi / Marmara Üniv.İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ali AKPINAR                      Dekan / Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin ELMALI               Öğretim Üyesi / Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN            Öğretim Üyesi / Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN        Öğretim Üyesi / Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat TEMEL                    Öğretim Üyesi / Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet DAĞ                    Öğretim Üyesi / Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Süleyman AKYÜREK      Öğretim Üyesi / Erciyes Üniversitesi

Ali KESKİN                                        Din Hizmetleri Ve Eğitimi Müdürü / Rize İl Müftülüğü

Erdem  ÇAKI                                     DKAB Öğretmeni / Ensar Vakfı DKAB Öğretmenleri Pltfrm. Koord.

Gökhan ERENOĞLU                       DKAB Öğretmeni / YECDER Genel Sekreteri

Gökhan YILMAZ                                 YECDER YK Başkanı / İstanbul

Nesibe PARLAK                                 İHL Öğretmeni / İstanbul

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Şadettin GÖKSU                             DKAB Öğretmeni / YECDER Din Eğitimcileri Platformu Koordinatörü

Abdülbaki UYSAL                            İmam Hatip / İstanbul

Ayhan EKMEKÇİ                                 İmam Hatip / İstanbul

Elif UĞUR                                           KK Öğreticisi / İstanbul

Enver GÜNAYDIN                              DKAB Öğretmeni / İGEDER Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler Birimi Koord.

Funda BOZYAKA                               YECDER Eğitim Müdürü / İstanbul

Halil ÇELİK                                         İmam Hatip / Rize

Hasan ARSLAN                                DKAB Öğretmeni / İstanbul

Hatice DEMİR                                    Kur'an kursu Öğreticisi / İstanbul

Hilal CANBAZ                                   KK Öğreticisi / İstanbul

Hüseyin ESNEMEZ                          DKAB Öğretmeni / İGEDER Din Ve Ahlaki Değerler Platformu Koord.

İsmail ÇETİN                                    İmam Hatip / İstanbul

Kurban EREZ                                   İmam Hatip / İstanbul

Musab  BARAN                                İmam Hatip / Mardin

Naciye GÜLMEZ                              YECDER Personel Müdürü / İstanbul

Vedat KARA                                     YECDER Eğitim Merkezi Müdürü / İstanbul

Yusuf KIRMIZIYÜZ                          İmam Hatip / İstanbul