I.Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu

DİN GÖREVLİLERİ

YAYGIN DİN EĞİTİMİ VE UYGULAMALARINI DİLE GETİRDİ!

Yaygın Din Eğitimi ve Uygulamaları konulu “Din Görevlileri Sempozyumu” 22 Mayıs 2010 Cumartesi günü İstanbul Üsküdar’da Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.   Sempozyuma Türkiye’den ve yurtdışından birçok din görevlisi ve din eğitimcisi katıldı. Sempozyum Bağlarbaşı Kültür Merkezinde 12 Mayıs 2010’da saat 10.30’da başlamış, 18.30’da sona ermiştir.

Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği (YECDER) tarafından düzenlenen “Yaygın Din Eğitimi ve Uygulamaları” konulu sempozyumda 14 bildiri sunuldu. Dinleyicilerin de serbest müzakere ortamında düşüncelerini ifade edebildikleri sempozyumun oturum başlıkları şunlardı: “Etkili Din Görevlisi”, “Din eğitiminde Sorunlar”, “Örnek Din Hizmetleri”, “Etkili Din Hizmetleri”, “Başarı Öyküleri”.

Sunulan bildiriler itibariyle sempozyum, din görevlilerinin kendi aralarında uygulama ve icraatlarını paylaşmalarına; sorunlarını konuşmalarına ortam hazırlamış, ayrıca sempozyumun din görevlilerince kurulmuş bir dernek tarafından düzenleniyor olması da dikkat çekici olmuştur. Bildiri sunan din görevlilerinin hemen hepsinin bizzat din hizmetlerinin icracıları olması sempozyumda güncel konu ve sorunların tartışılmasını sağlamıştır.

           YECDER yetkilileri sempozyumu düzenlerken güttükleri amacı şöyle açıklamaktadır: “Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği cami merkezli yapmış olduğu yaygın eğitim faaliyetleriyle adını duyurmuş, başlatmış olduğu birçok ilk ile Türkiye’de bazı hizmetlere öncülük etmiştir. Din hizmetlerinin uygulayıcıları tarafından paylaşılması Yunus Emre Camiinin en büyük arzusudur. Bu düşüncelerle yaygın din eğitiminde uygulama, tecrübe ve birikimlerin paylaştırılması ile alanın icracıları olan “Din Görevlileri”nin sorunlarının konuşulmasını sağlamak amacıyla bu sempozyumun yapılması kararlaştırılmış ve sempozyum gerçekleştirilmiştir. Sunumlarda paylaşılan uygulamaların din görevlilerine örneklik sunması ve sempozyumun din görevlilerinin motivasyonunu yükseltmesi hedeflenmektedir.”

            YECDER Yetkilileri, bu alandaki çalışmalarının devam edeceğini ve ülkemizin maddi ve manevi imarı yönünde kendilerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışacaklarını bildirdiler. Sempozyum bildirilerinin kitaplaşacağını, video ve sunumlarının da www.yecder.org adresinde yayınlanacağını duyurarak, Sempozyuma destek veren, katkısı olan ve katılan herkese teşekkürlerini bildirdiler.